• Met zen beginnen

  Non dualisme als praktische levenshouding. Het stellende vermijden. Twee opties:

  • Vragen
  • Tegenstellingen, paradoxen, jezelf tegenspreken

  Als je erop let dan valt op dat Suzuki zichzelf voortdurend tegenspreekt. En tegelijkertijd zit daar ook een bepaalde systematiek in. Het is niet of ... of, maar en ... en. Steeds het belichten van de andere kant van de medaille. Suzuki laat je geen ruimte om te denken: ah, zo zit het.

  Wat opvalt bij veel van die zogenaamde wijsheden, bijvoorbeeld de inzicht mails, is dat ze erg stellend zijn. Ze vragen niet, noch zijn ze paradoxaal. Ze zetten je niet in beweging. Er gaat een soort van uit. Dat je even begrijpt waarhet om gaat. Dat je deelgenoot bent van een geheim. Dat voelt goed.

  Maar kunnen we ook zonder geloof? Niet in de zin van geloven dat niet .... Want dat is net zo zeer een geloof. Batchelor noemt dat niet-weten. Agnosticisme. Ik weet het niet. Wat eigenlijk een vraag is: Wat is het?

  18-09-2014