• notes – mindfultimes

  Vandaag de tab 'vervolg' verder uitgewerkt. Als je de taak inpland voor de volgende dag, dan staat er een groen vinkje. Dat er ook blijft staan als je de taak daar weer verwijderd. Het vinkje zegt alleen maar dat je de taak op een zeker moment hebt ingepland. Niet dat je daarna niet van mening bent veranderd.

  Het is alleen een hulpmiddel om de taak voor nu af te ronden. Het gaat er niet zozeer om om precies te weten waar welke activiteiten staan.

  Je kunt alleen opnieuw beginnen, als je hebt afgerond. Een beginnersmind vraagt dat je werk dat je begint ook steeds weer afrondt. En dat je je verwachtingen de juiste kant opstuurt. Als een collega altijd in de weerstand zit, dan ga je daar op zeker moment op anticiperen. En je er druk om maken voordat er concrete aanleiding toe is. Je hebt een resultaat voor ogen en je weet nu al dat dat een moeizame weg wordt. Je verleist je geduld met je collega. Je wilt er al zijn. Je krijgt haast.

  08-02-2014
 • de dag afronden

  Als klein ritueeltje  elke dag, de dag afsluiten. Door van alle taken op die dag de status te wijzigen in hetzij voltooid, uitgesteld, voltooid na uitstel of vervallen. Met bij 'uitgesteld' de passende handeling van inplannen of op het lijstje zetten.

  De applicatie moet het sturen, maar niet te gemakkelijk maken. Dus geen bulk bewerkingen, maar taak voor taak voor die dag afronden. De afrondingsbewerkingen worden bijgehouden in een post-meta variabele. Een soort log: ingepland voor 07-02-2014. Dat log zegt niets over of de activiteit nog steeds op die dag staat ingepland. Het kan zijn dat het later verwijderd, of hernoemd is. Het log met waarschijnlijk meestal niet meer dan 1 item kan getoond worden, waarbij de datum een link kan zijn naar de betreffende dag.

  06-02-2014
 • mindfultimes – categories
  • 2 niveau's: categorie en sub-categorie
  • categorieen aanmaken en bewerken
  • sub-categorieen aanmaken en bewerken
  • sub-categorieen kopieeren van de ene naar de andere categorie (i.p.v. standaard taakgroepen)
  • twee dropdowns: categorie selecteren, ajax complete van dropdown van subcategorieen.
  24-01-2014
 • 28-12-2013
 • mindfultimes

  Een kleine handeling om het begin en het einde van je activiteit te markeren. Om het te beginnen en het af te sluiten.

  Zelf heb ik de neiging om van het plannen zelf een project te maken. Maar todo lijstjes maken en organiseren is niet hetzelfde als het ook werkelijk doen. Sterker, het kan een vorm van ontwijken zijn. Hoe drukker ik het heb en hoe meer stress ik ervaar, hoe meer behoefte ik krijg aan een 'systeem'. Op de achtergrond klinkt de gedachte dat als ik maar overzicht heb, ik ook weer de controle terugwin. In plaats van gewoon te doen wat ik moet doen ga ik nadenken over wat ik allemaal moet doen en over wat ik moet doen om dat te kunnen doen.

  David Allen heeft een punt duidelijk gezien: het moet uit je hoofd. Het gevoel dat je dingen over het hoofd ziet en daardoor vergeet te doen geeft veel onrust en leidt erg af. Zijn manier om takenlijstjes te organiseren is praktisch en functioneel. Maar deze takenlijstjes kunnen enorm uitdijen. Door iets een plek te geven op een lijstje is het nog niet gedaan. Als de takenlijstjes te lang worden, dan kan dat dat ook weer een obstakel gaan vormen. Dus wijst op een ander principe: probeer je takenlijstjes zo kort mogelijk te houden. Als je wel het gevoel hebt dat je een overzicht hebt over alles wat je moet doen, maar niet het gevoel hebt dat dit redelijkerwijs gedaan kan worden, dan zal dat je gaan afleiden. Hoe georganiseerd ook, takenlijstjes die voortdurend langer worden geven ook veel onrust en leiden af.

  Hoe gedetailleerder hoe beter. Meestal schat ik de tijd die iets kost vrij goed in. Vandaag zit ik er helemaal naast. Ik heb ingevoerd: zen.nl sites updaten. Omdat het er meerdere zijn , nam ik niet de moeite om ze de verschillende sites, c.q. de verschillende werkzaamheden apart te specificeren. Met als gevolg dat ik er inmiddels al ruim 2x zo lang mee bezig ben als ik had ingeschat. Dat maakt me onrustig. Ik kom niet toe aan alle andere werkzaamheden die ik had ingepland. Bovendien mis ik de bevrediging van het afvinken. Van iets af hebben.

  24-12-2013
 • mindfultimes – gebruik

  Het is prettig om af te vinken. Hoe klein de activiteiten ook zijn.

  Het is prettig om beeld te hebben van wat je vandaag te doen staat en weten dat dat haalbaar is.

  Een switch van wat er gedaan moet worden naar wat er gedaan kan worden.

  23-12-2013
 • Mindfultimes
  Tags: 

  Mindfultimes is een oefening. Gebruik Mindfultimes een keer, af en toe, of iedere dag, al dan niet gedurende een bepaalde periode, om:

  • Oog te krijgen voor de tijd die werkzaamheden kosten
  • De  tijd te nemen voor wat je doet
  • Je aandacht terug te brengen naar vandaag
  • Te onderzoeken of er een samenhang is tussen het plezier dat wij hebben in onze werkzaamheden en de tijd die wij er voor nemen. (extra tab met waardering: geef aan hoe leuk je het vindt om dit te doen op een schaal van 1-10. Interesaant ook om een beeld te krijgen welk percentage van je werktijd je hoog dan wel laag waardeert.)

  Onze ambities, wensen en verlangens kunnen ons zo in beslag nemen dat we steeds minder aandacht hebben voor de dingen die we feitelijk op een dag doen. Er zijn geen "grootste" daden. Het is de betekenis die wij er aan toekennen die een handeling groots maakt of niet.

   

  Projecten, milestones en planningen zijn zinvol en functioneel, maar ze zijn richtinggevend en geen realiteit op zichzelf. Door ze wel zo te beschouwen gaan we de dagelijkse gebeurtenissen bekijken vanuit het perspectief van onze ambities. Keer het eens om en bekijk je ambities vanuit de dagelijkse gebeurtenissen.

  Amdere lijst-types:

  • Doelen: om op elk moment te kunnen bekijken
  • Goed gedaan: per dag bijhouden wat je goed hebt gedaan
  • Complimenten: per dag bijhouden wie je een compliment hebt gegeven

  Mindfultimes oefen/trainingsprogramma's: Mindfultimes gedurende een bepaalde periode met een bepaalde frequentie gebruiken met het oog op een specifiek doel.

  22-12-2013