• notes

  Werken aan een verfijning van het systeem vanuit de gedachte dat je dan je werk beter zult kunnen doen.

  Secondair zijn: onthouden wat je ervaart

  Primair reageren: zonder reflectie

  Ideaal: een onmiddelijke secondaire reactie. De combinatie van beide. Spontaniteit in zen.

  08-02-2014
 • uitstelgedrag

  Uitstelgedrag:

  • heeft betrekking op dingen waarvan je bewust of onbewustgelooft dat je ze moet of wilt doen
  • leidt tot een gevoel van ontevredenheid met jezelf

  Je kunt heel hard werken en allerlei dingen doen en initieren die goed zijn om te doen, die ook gedaan moeten worden en die je op een f andere wijze ook wel verder helpen, terwijl je och an het einde van de dag een gevoel van onvrede hebt.

  Mij gaat het om de vraag hoe je dat gevoel van onvrede, die sluimerende last, het bezwaarde gemoed kunt voorkomen.

  Het verschil tussen uitzoeken wat je gedaan hebt waardoor je je nu voelt zoals je je voelt en je afvragen wat je nu kunt doen zodat je je later niet ongemakkelijk voelt. Het verschil tussen het heden zien als het gevolg van het verleden en het heden als de oorzaak van de toekomst.

  06-02-2014
 • notes

  Soms ben je de hele dag druk met van alles en doodmoe aan het eind van de dag met het gevoel dat je geen stap verder bent. En soms heb je gevoel dat je behoorlijk bent opgeschoten, terwijl je nog amper een halve dag aan het werk bent. Een gevoel dat de tweede helft van de dag weer geheel kan omdraaien.

  Het aantal uren dat je maakt is niet bepalend. Wat je doet ook niet. Wel hoe je het ziet.

  04-02-2014
 • notes

  De angst dat ik iets over het hoofd zie. Oplossing: even de tijd nemen om op een rijtje te zetten wat er moet gebeuren. Waarom doe ik dat niet? Omdat ik het gevoel heb dat ik niet voldoende tijd heb om het allemaal op tijd af te hebben. Of: omdat dan zal blijken dat ik niet voldoende tijd heb. geen tijd verliezen door op een rijtje te krijgen wat ik moet doen. Als vanzelf gaan mijn gedachten toch weer in de richting van timemanagement.

  Even terug naar het begin. Ik bespeur een haastig gevoel. De oorzaak van dat gevoel is niet dat ik geen helder zicht heb op wat ik moet doen. Dat is er het gevolg van. De oorzaak is de onzekerheid of alle nieuwe cursisten wel zullen komen, ergo of er wel voldoende inkomen zal zijn. Of het levensvatbaar zal blijken, of ik dit wel kan. En dat is een onzekerheid die door niets kan worden weggenomen. Geen analyse, geen feit, geen belofte, niets. Niets wat ik zou kunnen doen.

  Uitspitten wat je moet doen, lijstjes maken, categoriseren, sytematiseren van je taken kan een vorm van uitstelgedrag zijn. Tegelijkertijd kan het nalaten van het helder krijgen van wat je moet doen een soort van zelf-sabotage zijn.

  Wat is de intentie waarmee je iets doet, of juist laat? Ik wil zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk bewijzen dat ik het kan. Ik zoek de korste weg die er niet is. Ik ga andere dingen uitstellen omdat me die op zijn best een enorme omweg schijnen. Maar ik wil mijn angst en onzekerheid ook niet onder ogen komen.

  02-02-2014
 • Notes

  Uitstelgedrag is afgeleid worden. Uitstelgedrag kan de vorm aannemen  van staan dralen en vertwijfeld niets doen, maar veel vaker drukt het zich uit in gedreven iets anders doen. Achter elkaar allerlei niet zo belangrijke klusjes doen, bIjvoorbeeld. Goed dat ze gedaan worden, daar niet van. Of juist fanatiek werken aan een nieuw project of nieuwe plannen maken.

  Ondertussen gaar wat uitgesteld wordt steeds meer drukken. Daar hoef je je niets een s zo bewust van te zijn. Het kan zelfs zijn dat je je met een nog grotere verbetenheid stort op de nieuwe plannen.

  Wat is de intentie van wat ik doe? Natuurlijk is het goed om vooruit te denken, nieuwe plannen te maken en te blijven ontwikkelen. Maar waarom nu, precies op dit moment? En waarom met die intensiteit? Zoals vaak rechtvaardigt onze rationaliteit onze emoties en verhult daarmee hun oorsprong.

  Rationaliseringen:

  • Ik heb het verdiend
  • Je moet ook af en toe mild zijn voor jezelf
  • Als dit succesvol is, dan hoef ik dat helemaal niet te doen
  • Dit houdt me af van wat echt belangrijk is

  Verhulde emoties:

  • Angst dat het resultaat niet aan je verwachtingen voldoet
  • Verwarring
  • Het geovel dat je het niet (aan)kunt
  • Het gevoel dat je voor een onmogelijke taak staat
  • Je staat er niet achter, je bent het er niet mee eens in ethische of praktische zin

  Het is belangrijk om je bewust te zijn of wat je nu doet of wilt doen een vorm van afleiding is, of niet. Je denkt misschien dat afleiding betekent dat je iets doet terwijl je aandacht er noet helemaal bij is, of dat je niets doet. Maar afleiding kan ook zijn: iets anders doen. Het is de intentie van wat je doet, de onderliggende emotie die bepaalt of je aan het uitstellen bent of niet.

  Over het algemen weten we best goed wat er gedaan moet worden. Een project analyse en daarop gebaseerde taak planning kan dat misschien expliciet en soms nog helderder maken. Maar uitstelgedrag komt niet voort uit niet weten wat we moeten doen. Sterker, uitstelgedrag veronderstelt juist dat we dat op een of andere manier wel weten. Anders zou er ook niets zijn wat uitgesteld wordt.

  Weten wat je moet doen betekent niet dat je dat dan ook doet.

   

   

   

   

   

  31-01-2014
 • notes

  De drang om iets nieuws te ontwikkelen als uitstelgedrag.

  Ik zat tegenover een leerling aan het begin van een prive-les. Ik dacht aan de administratie en dat ik daar al bijna mee klaar was. Het was niet gelukt om het vanochtend af te maken omdat het papier af was. Ik voelde een drang om het af te maken. Kon ik daar maar vast mee verder gaan. Het voelde alsof ik dat moment zelf, de prive les die ik op het punt stond te beginnen, of ik dat wilde uitstellen. Het verlangen om iets niet te hoeven doen, om ergens niet te willen zijn verhuld als verlangen om iets anders te willen doen, ergens anders te willen zijn.

  Uitstel gedrag veronderstelt dat je ergens wel wilt doen, alleen niet nu, dat je wel vindt dat het gedaan moet worden.

  30-01-2014